Goodburry White Vinegar 1L
12.58 GH¢ 12.58 GH¢ 12.58 GHC
Figaro Pitted Green Olives 340g
12.66 GH¢ 12.66 GH¢ 12.66 GHC
Figaro Pitted Black Olives 340g
12.66 GH¢ 12.66 GH¢ 12.66 GHC
HL Fonio 500g
12.90 GH¢ 12.90 GH¢ 12.9 GHC
Meannan Pepper Powder 200g
13.00 GH¢ 13.00 GH¢ 13.0 GHC
Northern Fresh Grains Cereals Mix
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Remia Salad Cream Dressing 250g
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Remia Italian Dressing 250g
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Remia Blue Cheese Dressing 250g
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Remia French Dressing 250g
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Remia Thousand Island Dressing 250ml
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Gemanit Hot Chilli Powder 120g
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Fusch Balsamic Vinegar 250ml
14.35 GH¢ 14.35 GH¢ 14.35 GHC
Meannan Palm Oil Zomi 1l
15.00 GH¢ 15.00 GH¢ 15.0 GHC
Meannan Roasted Nuts 300g
15.00 GH¢ 15.00 GH¢ 15.0 GHC
Meannan Tom Brown 750g
15.00 GH¢ 15.00 GH¢ 15.0 GHC
Gemanit Bambara Beans 350g
15.00 GH¢ 15.00 GH¢ 15.0 GHC
Minga Joy Moringa/Lemongrass Tea 22.5g
16.00 GH¢ 16.00 GH¢ 16.0 GHC
Minga Peace Moringa With Peppermint Tea 22.5g
16.00 GH¢ 16.00 GH¢ 16.0 GHC
Minga Goodness Moringa Tea 225g
16.00 GH¢ 16.00 GH¢ 16.0 GHC