Categories
Yvaya Dried Mango 45g
10.00 GH¢ 10.00 GH¢ 10.0 GHC
Yvaya Dried Pawpaw 45g
8.00 GH¢ 8.00 GH¢ 8.0 GHC
Yvaya Dried Banana 45g
8.00 GH¢ 8.00 GH¢ 8.0 GHC
Judi Cocoyam Chips 65g
12.00 GH¢ 12.00 GH¢ 12.0 GHC
Judi Sweet Potato Chips 65g
12.00 GH¢ 12.00 GH¢ 12.0 GHC
Sankofa Plantain Chips Sweet Cinnamon 56g
8.50 GH¢ 8.50 GH¢ 8.5 GHC
Sankofa Plantain Chips Lightly Salted 56g
8.50 GH¢ 8.50 GH¢ 8.5 GHC
HL Fonio 500g
14.90 GH¢ 14.90 GH¢ 14.9 GHC
Judi Plantain Chips Ripe 100g
12.00 GH¢ 12.00 GH¢ 12.0 GHC
Judi Plantain Chips Unripe 200g
23.00 GH¢ 23.00 GH¢ 23.0 GHC
Volta Ginger and Lemongrass Tea 40g
32.00 GH¢ 32.00 GH¢ 32.0 GHC
GoodBurry Plain Yoghurt 4x
16.78 GH¢ 16.78 GH¢ 16.78 GHC
Burg White Vinegar 1L
12.58 GH¢ 12.58 GH¢ 12.58 GHC
Volta Ginger Infusions 40g
32.00 GH¢ 32.00 GH¢ 32.0 GHC
SOA Toasted Coconut Chips
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
GoldCoast Natural Cocoa Powder 400g
24.00 GH¢ 24.00 GH¢ 24.0 GHC
HL Fonio 1kg
36.00 GH¢ 36.00 GH¢ 36.0 GHC