Meannan Mixed Spices 80g
7.50 GH¢ 7.50 GH¢ 7.5 GHC
Royal Cedar Ground Agushie 120g
8.00 GH¢ 8.00 GH¢ 8.0 GHC
Meannan Pepper Powder 80g
9.00 GH¢ 9.00 GH¢ 9.0 GHC
Meannan Groundnut Paste 350g
10.00 GH¢ 10.00 GH¢ 10.0 GHC
Gemanit Hwenteaa 100g
10.00 GH¢ 10.00 GH¢ 10.0 GHC
Remia BBQ Sauce 250ml
12.00 GH¢ 12.00 GH¢ 12.0 GHC
Meannan Garlic Grounded 120g
12.00 GH¢ 12.00 GH¢ 12.0 GHC
Meannan Ginger Powder 80g
12.00 GH¢ 12.00 GH¢ 12.0 GHC
Figaro Pitted Green Olives 340g
12.66 GH¢ 12.66 GH¢ 12.66 GHC
Figaro Pitted Black Olives 340g
12.66 GH¢ 12.66 GH¢ 12.66 GHC
Meannan Pepper Powder 200g
13.00 GH¢ 13.00 GH¢ 13.0 GHC
Northern Fresh Grains Cereals Mix
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Remia Salad Cream Dressing 250g
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Remia Italian Dressing 250g
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Remia Blue Cheese Dressing 250g
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Remia French Dressing 250g
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Remia Thousand Island Dressing 250ml
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Gemanit Hot Chilli Powder 120g
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Fusch Balsamic Vinegar 250ml
14.35 GH¢ 14.35 GH¢ 14.35 GHC
Meannan Palm Oil Zomi 1l
15.00 GH¢ 15.00 GH¢ 15.0 GHC