Categories
GoodBurry 100% Pure Olive Oil 1L
99.99 GH¢ 99.99 GH¢ 99.99000000000001 GHC
GoodBurry Olive Extra Virgin Oil 1L
99.99 GH¢ 99.99 GH¢ 99.99000000000001 GHC
GoodBurry Honey 400g
29.36 GH¢ 29.36 GH¢ 29.36 GHC
Cherimoya Each
52.00 GH¢ 52.00 GH¢ 52.0 GHC
Remia Garlic Squeeze Bottle 500ml
29.36 GH¢ 29.36 GH¢ 29.36 GHC
One Yogo Natural Greek Yoghurt 750ml
39.00 GH¢ 39.00 GH¢ 39.0 GHC
One Yogo Cream Cheese 500ml
28.00 GH¢ 28.00 GH¢ 28.0 GHC
One Yogo Sugar Free & Wheat Yoghurt 330ml
10.00 GH¢ 10.00 GH¢ 10.0 GHC
One Yogo Sugar Free Yoghurt 330ml
10.00 GH¢ 10.00 GH¢ 10.0 GHC
Mind Snacks Granola 1Kg
98.00 GH¢ 98.00 GH¢ 98.0 GHC
Mind Snacks Granola 200g
30.00 GH¢ 30.00 GH¢ 30.0 GHC
Mind Snacks Granola 400g
49.00 GH¢ 49.00 GH¢ 49.0 GHC
TFM Flax Seeds 1kg
65.00 GH¢ 65.00 GH¢ 65.0 GHC
Litchee /Kg
340.00 GH¢ 340.00 GH¢ 340.0 GHC
GCRG Hand Roasted Ground Coffee Expresso 285g
47.90 GH¢ 47.90 GH¢ 47.9 GHC
Goodburry Cherry Jam 450g
20.97 GH¢ 20.97 GH¢ 20.97 GHC
Chilli Green 300g
7.00 GH¢ 7.00 GH¢ 7.0 GHC
Potatoes Orange Flesh LS/Kg
11.00 GH¢ 11.00 GH¢ 11.0 GHC
TFM Quinoa White 1Kg
68.00 GH¢ 68.00 GH¢ 68.0 GHC
TFM Oats 1Kg
47.00 GH¢ 47.00 GH¢ 47.0 GHC