Buzy Bee Pure Honey 500ml
36.00 GH¢ 36.00 GH¢ 36.0 GHC
Judi Peanuts Sachet 350g
36.00 GH¢ 36.00 GH¢ 36.0 GHC
TFM Pistachios 200g
36.00 GH¢ 36.00 GH¢ 36.0 GHC
Kana Brown Rice 1.5Kg
36.00 GH¢ 36.00 GH¢ 36.0 GHC
SB BLT Salad
35.45 GH¢ 35.45 GH¢ 35.45 GHC
i
Beans Mangetout 250g Pack
35.44 GH¢ 35.44 GH¢ 35.44 GHC
TFM Oats 1Kg
35.00 GH¢ 35.00 GH¢ 35.0 GHC
Hendy Mango Blossom Honey 230g
35.00 GH¢ 35.00 GH¢ 35.0 GHC
Hendy Mango Moringa Hot sauce 180g
35.00 GH¢ 35.00 GH¢ 35.0 GHC
Hendy Mango Habanero Hot sauce 180g
35.00 GH¢ 35.00 GH¢ 35.0 GHC
TFM Roasted Almonds 200g
35.00 GH¢ 35.00 GH¢ 35.0 GHC
Tamarind 450g
35.00 GH¢ 35.00 GH¢ 35.0 GHC
TFM Walnuts 200g
35.00 GH¢ 35.00 GH¢ 35.0 GHC
TFM Almonds 200g
35.00 GH¢ 35.00 GH¢ 35.0 GHC
TFMB Minced Beef /Kg
35.00 GH¢ 35.00 GH¢ 35.0 GHC
Yellow Melon /Kg
35.00 GH¢ 35.00 GH¢ 35.0 GHC
YELLOW MELONS ARE SOLD PER Kg (> 2.5Kg )
Eggs Crate
35.00 GH¢ 35.00 GH¢ 35.0 GHC
Yaka Yellow Chilli Paste 180g
34.00 GH¢ 34.00 GH¢ 34.0 GHC
Yaka Green Chilli Paste 180g
34.00 GH¢ 34.00 GH¢ 34.0 GHC
Kana Whole Grain Perfume Rice 1.5Kg
33.00 GH¢ 33.00 GH¢ 33.0 GHC