Yvaya Dried Pineapple 45g
5.90 GH¢ 5.90 GH¢ 5.9 GHC
Yvaya Dried Pawpaw 45g
5.90 GH¢ 5.90 GH¢ 5.9 GHC
Yvaya Dried Mango 45g
5.90 GH¢ 5.90 GH¢ 5.9 GHC
Yvaya Dried Banana 45g
5.90 GH¢ 5.90 GH¢ 5.9 GHC
Wrapped Lettuce Romain
11.00 GH¢ 11.00 GH¢ 11.0 GHC
Wrapped Iceberg Each
15.00 GH¢ 15.00 GH¢ 15.0 GHC
Watermelon Seedless/Kg
11.00 GH¢ 11.00 GH¢ 11.0 GHC
Volta Ginger and Lemongrass Tea
27.09 GH¢ 27.09 GH¢ 27.09 GHC
Turmeric 200g Pack
9.90 GH¢ 9.90 GH¢ 9.9 GHC
Tomatoes/kg
16.90 GH¢ 16.90 GH¢ 16.9 GHC
Tomatoes Cherry Vine 200g
35.00 GH¢ 35.00 GH¢ 35.0 GHC
Tomatoes 500g Pack
10.90 GH¢ 10.90 GH¢ 10.9 GHC
Tomatoes 1kg value bag
16.90 GH¢ 16.90 GH¢ 16.9 GHC
Tomato Vine LS/kg
66.95 GH¢ 66.95 GH¢ 66.95 GHC
Tomato Cherry local Loose/KG
30.00 GH¢ 30.00 GH¢ 30.0 GHC
Tomato Cherry Yellow/Kg
32.00 GH¢ 32.00 GH¢ 32.0 GHC
Tomato Cherry Yellow 300g
9.90 GH¢ 9.90 GH¢ 9.9 GHC
Tomato Cherry Vine Loose/kg
180.00 GH¢ 180.00 GH¢ 180.0 GHC
Tomato Cherry Red 300g
9.90 GH¢ 9.90 GH¢ 9.9 GHC
Tomato Cherry Red 250g
29.00 GH¢ 29.00 GH¢ 29.0 GHC