Bel-Aqua Mineral Water 500ml
1.20 GH¢ 1.20 GH¢ 1.2 GHC
Eggs Each
1.30 GH¢ 1.30 GH¢ 1.3 GHC
Meannan Mixed Spices 80g
7.50 GH¢ 7.50 GH¢ 7.5 GHC
GoodBurry Strawberry Yoghurt 4x
7.55 GH¢ 7.55 GH¢ 7.55 GHC
GoodBurry Fruit Mix Yoghurt 4x
7.55 GH¢ 7.55 GH¢ 7.55 GHC
Alpro Almond Drink 250ml
7.90 GH¢ 7.90 GH¢ 7.9 GHC
Alpro Soy Drink with Vanilla 250ml
7.90 GH¢ 7.90 GH¢ 7.9 GHC
SPC Tomatoes Gravy Chips
7.90 GH¢ 7.90 GH¢ 7.9 GHC
SPC Chicken, Ginger & Garlic 56g
7.90 GH¢ 7.90 GH¢ 7.9 GHC
SPC Sweet Cinnamon 56g
7.90 GH¢ 7.90 GH¢ 7.9 GHC
SPC Smoked Chili Beef 56g
7.90 GH¢ 7.90 GH¢ 7.9 GHC
SPC Spicy Sweet Chili 56g
7.90 GH¢ 7.90 GH¢ 7.9 GHC
SPC Lightly Salted 56g
7.90 GH¢ 7.90 GH¢ 7.9 GHC
Royal Cedar Ground Agushie
8.00 GH¢ 8.00 GH¢ 8.0 GHC
One Yogo Sugar free & Wheat 330ml
8.00 GH¢ 8.00 GH¢ 8.0 GHC
One Yogo Sugar Free Yoghurt 330ml
8.00 GH¢ 8.00 GH¢ 8.0 GHC
Yvaya Dried Pineapple 45g
8.00 GH¢ 8.00 GH¢ 8.0 GHC
Yvaya Dried Mango 45g
8.00 GH¢ 8.00 GH¢ 8.0 GHC
Yvaya Dried Pawpaw 45g
8.00 GH¢ 8.00 GH¢ 8.0 GHC
Yvaya Dried Banana 45g
8.00 GH¢ 8.00 GH¢ 8.0 GHC