Rambutan /Kg
233.01 GH¢ 233.01 GH¢ 233.01 GHC
Cherimoya Each
38.74 GH¢ 38.74 GH¢ 38.74 GHC
Kiwano/Horned Melon/Kg
190.00 GH¢ 190.00 GH¢ 190.0 GHC
Mandarines 1Kg pack
22.50 GH¢ 22.50 GH¢ 22.5 GHC
Alasa /Kg
10.00 GH¢ 10.00 GH¢ 10.0 GHC
Lemon Yellow 500g
14.90 GH¢ 14.90 GH¢ 14.9 GHC
Pumpkin Cubes 250g Pack
5.00 GH¢ 5.00 GH¢ 5.0 GHC
Paraguayo /Kg
36.89 GH¢ 36.89 GH¢ 36.89 GHC
Sold Per Kg (Averagely> 7 in a Kg)
TFM Blue Raisins 250g
16.41 GH¢ 16.41 GH¢ 16.41 GHC
Kaki/Sharonfruit/Persimum /Kg
110.00 GH¢ 110.00 GH¢ 110.0 GHC
Orange Imp Box
165.00 GH¢ 165.00 GH¢ 165.0 GHC
Tamarind 450g
48.00 GH¢ 48.00 GH¢ 48.0 GHC
Plums /Kg
36.89 GH¢ 36.89 GH¢ 36.89 GHC
Sold Per Kg (Averagely 12pcs in a Kg)
Peach /Kg
46.60 GH¢ 46.60 GH¢ 46.6 GHC
Nectarine /Kg
43.69 GH¢ 43.69 GH¢ 43.69 GHC
Sold Per Kg (Averagely> 12 in a Kg)
Apricot /Kg
100.00 GH¢ 100.00 GH¢ 100.0 GHC
Plums Pack 500g
24.94 GH¢ 24.94 GH¢ 24.94 GHC
Starfruit /Kg
13.50 GH¢ 13.50 GH¢ 13.5 GHC
Squash /Kg
11.00 GH¢ 11.00 GH¢ 11.0 GHC
Pumpkins /Kg
5.00 GH¢ 5.00 GH¢ 5.0 GHC
PUMPKINS ARE SOLD ABOVE 2KG