Categories
Rambutan /Kg
550.00 GH¢ 550.00 GH¢ 550.0 GHC
Kumquat/Kg
311.73 GH¢ 311.73 GH¢ 311.73 GHC
Litchee /Kg
550.00 GH¢ 550.00 GH¢ 550.0 GHC
Alasa /Kg
18.00 GH¢ 18.00 GH¢ 18.0 GHC
Pumpkin Cubes 250g Pack
5.00 GH¢ 5.00 GH¢ 5.0 GHC
Paraguayo /Kg
123.05 GH¢ 123.05 GH¢ 123.05 GHC
Sold Per Kg (Averagely> 7 in a Kg)
TFM Blue Raisins 250g
35.00 GH¢ 35.00 GH¢ 35.0 GHC
Kaki/Sharonfruit/Persimum /Kg
131.26 GH¢ 131.26 GH¢ 131.26 GHC
Orange Imp Box
370.00 GH¢ 370.00 GH¢ 370.0 GHC
Tangerine /Kg
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Tamarind 450g
130.00 GH¢ 130.00 GH¢ 130.0 GHC
Plums /Kg
78.66 GH¢ 78.66 GH¢ 78.66 GHC
Sold Per Kg (Averagely 12pcs in a Kg)
Peach /Kg
123.04 GH¢ 123.04 GH¢ 123.04 GHC
Nectarine /Kg
123.04 GH¢ 123.04 GH¢ 123.04 GHC
Sold Per Kg (Averagely> 12 in a Kg)
Apricot /Kg
90.23 GH¢ 90.23 GH¢ 90.23 GHC
Plums Pack 500g
49.22 GH¢ 49.22 GH¢ 49.22 GHC
Starfruit /Kg
10.00 GH¢ 10.00 GH¢ 10.0 GHC
Squash /Kg
12.00 GH¢ 12.00 GH¢ 12.0 GHC
Pumpkins /Kg
9.50 GH¢ 9.50 GH¢ 9.5 GHC
PUMPKINS ARE SOLD ABOVE 2KG
Pomegranate /Kg
116.00 GH¢ 116.00 GH¢ 116.0 GHC
Sold Per Kg (Averagely 3 pcs in a Kg)