Rambutan / Kg
233.01 GH¢ 233.01 GH¢ 233.01 GHC
Cherimoya Each
39.96 GH¢ 39.96 GH¢ 39.96 GHC
Kiwano/Horned Melon/Kg
190.00 GH¢ 190.00 GH¢ 190.0 GHC
Mandarines 1Kg pack
22.50 GH¢ 22.50 GH¢ 22.5 GHC
Alasa/Kg
10.00 GH¢ 10.00 GH¢ 10.0 GHC
Lemon Yellow 500g
14.90 GH¢ 14.90 GH¢ 14.9 GHC
Pumpkin Cubes
5.00 GH¢ 5.00 GH¢ 5.0 GHC
Paraguayo LS/Kg
38.04 GH¢ 38.04 GH¢ 38.04 GHC
Sold Per Kg (Averagely> 7 in a Kg)
TFM Raisins Blue 250g
16.85 GH¢ 16.85 GH¢ 16.85 GHC
Kaki/Sharonfruit/Persimum/kg
150.00 GH¢ 150.00 GH¢ 150.0 GHC
Orange imp box
165.00 GH¢ 165.00 GH¢ 165.0 GHC
Tamarind 450g
48.00 GH¢ 48.00 GH¢ 48.0 GHC
Plums Ls/kg
38.04 GH¢ 38.04 GH¢ 38.04 GHC
Sold Per Kg (Averagely> 12 in a Kg)
Peach kg
67.93 GH¢ 67.93 GH¢ 67.93 GHC
Nectarine LS/kg
67.93 GH¢ 67.93 GH¢ 67.93 GHC
Sold Per Kg (Averagely> 12 in a Kg)
Apricot LS/kg
100.00 GH¢ 100.00 GH¢ 100.0 GHC
Plums pack
24.94 GH¢ 24.94 GH¢ 24.94 GHC
Starfruit LS/kg
13.50 GH¢ 13.50 GH¢ 13.5 GHC
Squash/kg
11.00 GH¢ 11.00 GH¢ 11.0 GHC
Pumpkins/kg
5.00 GH¢ 5.00 GH¢ 5.0 GHC
PUMPKINS ARE SOLD ABOVE 2KG