Meannan Mixed Spices 80g
7.50 GH¢ 7.50 GH¢ 7.5 GHC
Meannan Pepper Powder 80g
7.50 GH¢ 7.50 GH¢ 7.5 GHC
Meannan Ginger Powder 80g
7.50 GH¢ 7.50 GH¢ 7.5 GHC
Royal Cedar Ground Agushie
8.00 GH¢ 8.00 GH¢ 8.0 GHC
Gemanit Hwenteaa 100g
8.90 GH¢ 8.90 GH¢ 8.9 GHC
Meannan Groundnut paste 350g
10.00 GH¢ 10.00 GH¢ 10.0 GHC
Meannan Garlic Grounded 120g
10.00 GH¢ 10.00 GH¢ 10.0 GHC
Remia BBQ Sauce 250ml
10.90 GH¢ 10.90 GH¢ 10.9 GHC
Remia Caeser Dressing 250g
12.00 GH¢ 12.00 GH¢ 12.0 GHC
Remia Salad Cream Dressing 250g
12.00 GH¢ 12.00 GH¢ 12.0 GHC
Meannan Pepper Powder 200g
12.00 GH¢ 12.00 GH¢ 12.0 GHC
Remia Italian Dressing 250g
12.00 GH¢ 12.00 GH¢ 12.0 GHC
Remia Blue Cheese Dressing 250g
12.00 GH¢ 12.00 GH¢ 12.0 GHC
Remia French Dressing 250g
12.00 GH¢ 12.00 GH¢ 12.0 GHC
Remia Thousand Island Dressing 250ml
12.00 GH¢ 12.00 GH¢ 12.0 GHC
Gemanit Hot Chilli Powder 120g
13.00 GH¢ 13.00 GH¢ 13.0 GHC
Meannan Palm Oil Zomi 1l
13.90 GH¢ 13.90 GH¢ 13.9 GHC
Northern Fresh Grains Cereals Mix
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Gemanit Curry Powder 120g
14.00 GH¢ 14.00 GH¢ 14.0 GHC
Nas Gourment Red Shito Sauce
14.90 GH¢ 14.90 GH¢ 14.9 GHC